ΗΛΙΚΙΑ


Το ανώτερο (100%) σε παλμούς ανα λεπτό μέχρι:
To ιδανικό(60 με 85 %) για την ηλικία σας είναι: