ΥΨΟΣ(σε εκατοστά πχ 164)


ΗΛΙΚΙΑ

ΚΙΛΑ
      
                                                     (ΔΩΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ)
ΕΡΓΑΣΙΑ                                                               ΩΡΕΣ


ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 1 ΩΡΑ, ΒΑΣΗ ΚΙΛΩΝ)                                                    ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ:

ΕΝΕΡΓΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ:ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΙΛΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝA: